HG cementsluier verwijderaar 'Tegels' 5 L

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenHG producten
  • Voor alle soorten keramische tegels
  • Ook voor niet-kalkhoudende natuursteensoorten
  • Versterkt de voegen

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenHG producten

Wat zijn de specificaties?

De HG cementsluier verwijderaar 5 L verwijdert cementsluier van o.a. alle soorten poreuze en niet-poreuze keramische tegels, plavuizen en niet-kalkhoudende natuursteensoorten zoals Noorse leisteen, graniet en kwartsiet. Het unieke van dit product is dat het wel het cement van het tegeloppervlak oplost, maar niet het cement uit de voegen.

EAN: 735669002187

  • Inhoud
    5 L
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Anderen kochten ook