Forever aceton 1 L

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenForever producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenForever producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Deze Forever aceton 1 L is een verdunningsmiddel van cellulose verven. Deze wordt gebruikt voor de reiniging van ruiten. Een afbijter voor geboende meubelen en het verwijdert nagellak.

EAN: 5400191600907

Inhoud
1 L
GHS02GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires