Eezym biodegradatie versneller voor septische putten 1 jaar

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenEezym producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenEezym producten

Wat zijn de specificaties?

Eezym biodegradatie versneller voor septische putten optimaliseert de aanwezigheid van de juiste bacteriën voor een betere afbraak.

EAN: 5410539217490

Inhoud
1.3 kg
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Anderen kochten ook