Cillit Bang reiniger 'Vet & Vloer Original Force' 1 L

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenCillit Bang producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenCillit Bang producten

Wat zijn de specificaties?

De extreme reinigingsmiddel Cillit Bang reinigt de oppervlakken grondig. Doeltreffend op voedings- of minerale vetten, mechanische vetten, nicotinesporen en hardnekkig vuil; handig voor in de keuken, garage (auto), werkplaats (gereedschap), op het terras en buitenshuis. Ideaal om oppervlakken die lange tijd niet zijn onderhouden te reinigen, of voor schoonmaakbeurten na kluswerkzaamheden.

EAN: 3059940003388

  • Inhoud
    1 L
  • Toepassing
    Alle oppervlakten
GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Buiten bereik van kinderen bewaren. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Anderen kochten ook