image_1

Sencys navulling 'Vochtopnemer 104191' neutral 1 kg

3,

79
Productomschrijving
Voorkomt vlekken en geurtjes door schimmelvorming door zijn vermogen de omgevingslucht droog te houden. Kan overal in huis gebruikt worden, alsook op boten, in caravans,…

EAN: 5400107337590

Specificaties
 • Diepte

  15.4 cm
 • Bijkomende informatie

  Korrels : 1 x 1000 gr
 • Inhoud

  1000 gr
 • Breedte

  24.3 cm
 • Hoogte

  14 cm
 • Ontvochting per uur

  40 m³
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Alternatieven