image_1

Sencys navulling 'Vochtopnemer 104189' neutral 450 gr

2,

99
Productomschrijving
Voorkomt vlekken en geurtjes door schimmelvorming door zijn vermogen de omgevingslucht droog te houden. Kan overal in huis gebruikt worden, alsook op boten, in caravans,…

EAN: 5400107337583

Specificaties
 • Diepte

  15 cm
 • Bijkomende informatie

  Korrels : 1 x 450 gr
 • Inhoud

  450 gr
 • Breedte

  17.5 cm
 • Hoogte

  4.5 cm
 • Ontvochting per uur

  20 m³
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Alternatieven