image_1

Rubson Vochtopnemer puur sensatie 300gr

 • Eerste druppel na 24 uur
 • Ideaal voor vochtige ruimtes
 • Bestrijdt schimmelgeuren
 • Voorkomt dat de verf afbladdert

Toon specificaties

9,

99

per kg 33,30

Productomschrijving
De Rubson Vochtopnemer Sensation pure 300g is een design vochtopnemer voorzien van een 300g navulling voor een snelle en efficiënte opname van overtollig vocht binnenshuis. Deze kant-en-klare vochtopnemer is daarom ideaal voor ruimtes met een hoge vochtigheidsgraad. Deze vochtopnemer werkt zonder energiebron, stroom of batterijen.
Het opgenomen vocht wordt geleidelijk aan omgezet in een vloeibare zoutoplossing, die ook kan gebruikt worden als onkruidverdelger of om ijs te doen smelten in de winter.

Deze Rubson Sensation pure 300g vochtopnemer heeft een werking van 2 tot 3 maanden in een ruimte van 25m².

EAN: 3178040668621

Specificaties
 • Algemeen

  Binnen/buitengebruik

  i

  Binnen
 • Technische kenmerken

  Materiaaleigenschap

  Vochtregulerend

  Functies

  Luchtvochtigheid
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Alternatieven