Geluidsisolatie voor een kamer heeft als doel dat ofwel het geluid zich niet meer kan verspreiden in de andere kamers van het huis of bij uw buren, ofwel uzelf niet gestoord wordt door het lawaai van de buren.

Opmerking: geluidsisolatie is niet hetzelfde als akoestische isolatie, die als doel heeft de klank in een kamer te verbeteren, om muziek te beluisteren bijvoorbeeld.


Indien u dergelijke werken overweegt, hou dan in het achterhoofd dat de normen voor thermische isolatie en geluidsisolatie niet dezelfde zijn. Zo biedt polyurethaan of geëxtrudeerd polystyreen vrijwel geen geluidsisolatie, maar zorgen ze wel voor een goede thermische isolatie. Rotswol of glaswol (minerale wol) en cellulosewatten zijn de twee enige isolatiemiddelen die voor beide soorten isolatie geschikt zijn.

We behandelen hier twee isolatiegevallen: een nieuwe wand die een grote kamer in twee deelt (waarvan één stuk 'lawaaierig' is) en randisolatie op de bestaande muren. Bij deze twee voorbeelden zijn het gereedschap en de materialen hetzelfde.


Gereedschap:


Een wasmachine en droogkast zijn vrij lawaaierig en aangezien u 's nachts de was doet, is dat een beetje vervelend. Is het washok groot genoeg om het in twee te delen? Ziehier de geschikte oplossing: (Dit is een voorbeeld, u kunt dit uiteraard ook in andere kamers van het huis doen.)


 • De geluidswand


 • De metalen structuur voorbereiden
  Opgelet, uw wand mag niet rechtstreeks in contact komen met de muren, het plafond en de vloer. Vóór u de stijlen en de rails vastmaakt, dient u een elastische band over de hele omtrek te plaatsen (die als 'silent-block' zal fungeren), om zo de metalen structuur los te maken van het bestaande gebouw. Voor de plaatsing van de structuur kijkt u naar punten 1 en 2 van de fiche:
  Gipsplaat aanbrengen op rail.
 • Plaatsing van de deur

  Voor de plaatsing van de deur raadpleegt u de fiche:

  Een binnendeur plaatsen.

  Opgelet: controleer goed of het geheel loodrecht en rechtstandig is (met een waterpas)vóór u de deurstijlen op het frame bevestigt.

 • Plaatsing van geluidsgipsplaten

  Voor de plaatsing van de platen raadpleegt u punt 3 van de fiche:

  Gipsplaat aanbrengen op rail.

Eerst schroeft u de platen om de 30 cm op de eerste zijde van de wand met een zelftappende TTPC-schroef (trompetkop, spijkerpunt) 25 speciaal voor metalen structuren. Aangezien het om een geluidswand gaat, zal u vervolgens een tweede wand met platen plaatsen op dezelfde manier, maar met de naden op een andere plaats. U gebruikt nu TTPC-schroeven 45. Zorg ervoor dat u goed de plaats van de deurstijlen markeert, om ze op de juiste plaats op de platen te kunnen schroeven.


 • Plaatsing van minerale wol

Zodra dit klaar is, kunt u de rotswol plaatsen. Rotswol bestaat in rollen en in platen, maar idealiter hebt u zo weinig mogeijk naden, en daarom kiest u best voor rollen.

Opgelet: indien u voorziet een zware last aan de wand te hangen (+30 kg), zoals bijvoorbeeld een kast, voeg dan ter versteviging houten stijlen toe op de plaatsen waar de bevestiging van de last voorzien is. Vergeet de gaten voor het eventueel doorvoeren van kabels niet te boren.

Meet de afstand tussen de rails bovenaan en onderaan en snijd de wol met een mes en een lat.


Opmerking: let er bij het openen van de verpakking op dat u de dampbescherming, als dat er is, niet beschadigt. U kunt nu de minerale wol tussen de stijlen stoppen en alle lege ruimtes goed opvullen. Let erop dat er geen enkele spleet is.

Opmerking: als er een dampbescherming aanwezig is, dan moet deze naar de warmste kamer gericht zijn (het washok in dit geval). Voer vervolgens de elektrische kabels door de in de stijlen van de metalen structuur voorziene openingen (en het hout, bij zware belasting).

Belangrijke opmerking: het plaatsen van een inbouwstopcontact en/of schakelaars in de wand zal geluidsbruggen doen ontstaan. Om de best mogelijke isolatie te verkrijgen, gebruikt u best opbouwdozen. Controleer tot slot of alles in orde is en plaats de 2de zijde van de wand op dezelfde manier als de 1ste zijde.

Om de akoetische isolatie te verbeteren en de overdracht van trillingen te vermijden zodra de platen geplaatst zijn, dient u enkel nog een soepele acrylnaad aan te brengen op de gehele omtrek van de wand.


Wist u dat?
Een dubbele wand van 2x2 lagen geluidsplaten op een metalen structuur gevuld met minerale wol levert dezelfde index voor geluidsisolatie op als een betonmuur van 20 cm dik


 • De afwerking


Zie punt 5 van de fiche Gipsplaat aanbrengen


Randisolatie

 • Het principe 'de doos in de doos'.

Wanneer het geluid van buitenaf of van de buren komt, dient u de buitenmuren te isoleren. In dat geval zal het systeem massa/veer/massa het meest doeltreffend zijn. Het gaat er niet enkel om een geluidsisolerende massa toe te voegen aan de massa van de bestaande muren, wat onvoldoende of zelfs nutteloos zou zijn.

Het systeem massa/veer/massa bestaat uit de bestaande muren (massa), een veer: de lucht die in een holte tussen de twee massa's zit, en een tweede massa: de verdubbelingstructuur.

Dit principe zorgt voor een isolatietype: 'doos in de doos', een nieuwe kamer die ontstaat in de bestaande kamer. Deze nieuwe structuur zal enkel met de muren in contact komen via de elastische antitrillingsstrook.


Opgelet: hoe groter de luchtruimte (veer) is en hoe aanzienlijker het isolatiemateriaal en de platen (massa) zijn, hoe doeltreffender de isolatie zal zijn. Het is aan u om te beslissen, naargelang de ruimte waarover u beschikt, over welke dikte het zal gaan.

Zodra dat gebeurd is, kunt u op de vloer, de muren en het plafond de locatie van de structuur aanduiden. Voor de plaatsing van de rails en stijlen, het isolatiemateriaal, de verdubbeling en de afwerking, gaat u op dezelfde manier tewerk als bij de scheidingswand. Let er ook op opbouwstekkerdozen te gebruiken om geen geluidsbruggen te doen ontstaan, waardoor al uw inspanningen voor niets zouden zijn.

Klaar! U kunt nu genieten van de rust in uw huis...